EKOL OFSET, globalleşen dünyada, kaliteye dayalı rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacı ile, kalite, haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini, etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda EKOL OFSET, Üst Yönetimi’nin sağladığı destek ve gerekli kaynak yatırımları ile, bünyesinde istihdam ettiği; Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden Sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi, 15 kişilik Kalite Kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

Sadece müşterilerine değil, aynı zamanda çalışanlarına ve tedarikçilerine de değer katma misyonu ile çalışan EKOL OFSET’in, sorumluluğunu taşıdığı sertifikalarının tarihsel gelişimi ise şu şekildedir:

Sürdürdüğü titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde, 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi”ni ve 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi”ni almıştır. 1999 yılı Ekim ayında, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen; “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir. Ayrıca 2001 yılında, CMI (Checkmate International) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği Sistemi” gereklerine uygunluk sertifikası ve “Paketleme, Kalite-Yönetim ve Üretim Operasyonları standardlarına, İngiltere ve Avrupa yasalarına uygunluk” sertifikası, 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Sosyal Haklar” açısından en üst seviye olan “A” derecesine haiz rapor ve 2004 yılında, yine NSF-CMI denetleme firması tarafından verilen; gıda ambalajı kapsamında “BRC/IOP” standardlarına yönelik kalite, haccp ve hijyen uygulamalarının uygunluğunu belgeleyen BRC/IOP sertifikası, 2013 yılında, TSE tarafından verilen; çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirdiğimizi belgeleyen TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ayrıca, yine 2013 yılında, denetim firması BM TRADA tarafından verilen; FSC® (FSC® C119685) Sertifikası ve PEFC™ Sertifikası, 2016 yılında, TSE tarafından verilen; iş sağlığı ve güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, 2017 yılında, MSC tarafından verilen; bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahip olduğumuz sertifikalarımızdır.
EKOLCUP
EKOL OFSET, globalleşen dünyada, kaliteye dayalı rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacı ile, kalite, haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini, etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda EKOL OFSET, Üst Yönetimi’nin sağladığı destek ve gerekli kaynak yatırımları ile, bünyesinde istihdam ettiği; Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden Sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi, 15 kişilik Kalite Kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

Sadece müşterilerine değil, aynı zamanda çalışanlarına ve tedarikçilerine de değer katma misyonu ile çalışan EKOL OFSET’in, sorumluluğunu taşıdığı sertifikalarının tarihsel gelişimi ise şu şekildedir:

Sürdürdüğü titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde, 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi”ni ve 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi”ni almıştır. 1999 yılı Ekim ayında, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen; “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir. Ayrıca 2001 yılında, CMI (Checkmate International) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği Sistemi” gereklerine uygunluk sertifikası ve “Paketleme, Kalite-Yönetim ve Üretim Operasyonları standardlarına, İngiltere ve Avrupa yasalarına uygunluk” sertifikası, 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Sosyal Haklar” açısından en üst seviye olan “A” derecesine haiz rapor ve 2004 yılında, yine NSF-CMI denetleme firması tarafından verilen; gıda ambalajı kapsamında “BRC/IOP” standardlarına yönelik kalite, haccp ve hijyen uygulamalarının uygunluğunu belgeleyen BRC/IOP sertifikası, 2013 yılında, TSE tarafından verilen; çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirdiğimizi belgeleyen TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ayrıca, yine 2013 yılında, denetim firması BM TRADA tarafından verilen; FSC® (FSC® C119685) Sertifikası ve PEFC™ Sertifikası, 2016 yılında, TSE tarafından verilen; iş sağlığı ve güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, 2017 yılında, MSC tarafından verilen; bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahip olduğumuz sertifikalarımızdır.
EKOLCUP
EKOL OFSET, globalleşen dünyada, kaliteye dayalı rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacı ile, kalite, haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini, etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda EKOL OFSET, Üst Yönetimi’nin sağladığı destek ve gerekli kaynak yatırımları ile, bünyesinde istihdam ettiği; Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden Sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi, 15 kişilik Kalite Kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

Sadece müşterilerine değil, aynı zamanda çalışanlarına ve tedarikçilerine de değer katma misyonu ile çalışan EKOL OFSET’in, sorumluluğunu taşıdığı sertifikalarının tarihsel gelişimi ise şu şekildedir:

Sürdürdüğü titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde, 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi”ni ve 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi”ni almıştır. 1999 yılı Ekim ayında, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen; “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir. Ayrıca 2001 yılında, CMI (Checkmate International) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği Sistemi” gereklerine uygunluk sertifikası ve “Paketleme, Kalite-Yönetim ve Üretim Operasyonları standardlarına, İngiltere ve Avrupa yasalarına uygunluk” sertifikası, 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Sosyal Haklar” açısından en üst seviye olan “A” derecesine haiz rapor ve 2004 yılında, yine NSF-CMI denetleme firması tarafından verilen; gıda ambalajı kapsamında “BRC/IOP” standardlarına yönelik kalite, haccp ve hijyen uygulamalarının uygunluğunu belgeleyen BRC/IOP sertifikası, 2013 yılında, TSE tarafından verilen; çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirdiğimizi belgeleyen TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ayrıca, yine 2013 yılında, denetim firması BM TRADA tarafından verilen; FSC® (FSC® C119685) Sertifikası ve PEFC™ Sertifikası, 2016 yılında, TSE tarafından verilen; iş sağlığı ve güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, 2017 yılında, MSC tarafından verilen; bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahip olduğumuz sertifikalarımızdır.
EKOLCUP
EKOL OFSET, globalleşen dünyada, kaliteye dayalı rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacı ile, kalite, haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini, etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda EKOL OFSET, Üst Yönetimi’nin sağladığı destek ve gerekli kaynak yatırımları ile, bünyesinde istihdam ettiği; Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden Sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi, 15 kişilik Kalite Kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

Sadece müşterilerine değil, aynı zamanda çalışanlarına ve tedarikçilerine de değer katma misyonu ile çalışan EKOL OFSET’in, sorumluluğunu taşıdığı sertifikalarının tarihsel gelişimi ise şu şekildedir:

Sürdürdüğü titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde, 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi”ni ve 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi”ni almıştır. 1999 yılı Ekim ayında, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen; “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir. Ayrıca 2001 yılında, CMI (Checkmate International) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği Sistemi” gereklerine uygunluk sertifikası ve “Paketleme, Kalite-Yönetim ve Üretim Operasyonları standardlarına, İngiltere ve Avrupa yasalarına uygunluk” sertifikası, 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services) denetleme firması tarafından verilen; “Kalite, Hijyen ve Sosyal Haklar” açısından en üst seviye olan “A” derecesine haiz rapor ve 2004 yılında, yine NSF-CMI denetleme firması tarafından verilen; gıda ambalajı kapsamında “BRC/IOP” standardlarına yönelik kalite, haccp ve hijyen uygulamalarının uygunluğunu belgeleyen BRC/IOP sertifikası, 2013 yılında, TSE tarafından verilen; çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirdiğimizi belgeleyen TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ayrıca, yine 2013 yılında, denetim firması BM TRADA tarafından verilen; FSC® (FSC® C119685) Sertifikası ve PEFC™ Sertifikası, 2016 yılında, TSE tarafından verilen; iş sağlığı ve güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, 2017 yılında, MSC tarafından verilen; bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğimizi belgeleyen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahip olduğumuz sertifikalarımızdır.