Kalite - Güvence
Kalite anlayışı sadece üretimi değil, çalışanları teşvik edecek kurum kültürü yaratabilmeyi de içermektedir.  Haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Bu bilinçle Ekol Ofset, bünyesinde çalışan Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi), 15 kişilik Kalite kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

Sertifikaların kronolojik sırası
- 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite, Sistem Belgesi
- 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi
- 1999 Yılı Ekim ayında, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir.
- 2001uygunluğunu belgeleyen “BRC / IOP Sertifikası”.
- 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services)
- 2013 yılında, TSE tarafından verilen, çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirildiğni belgeleyen “TS-EN-ISO 1401 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,”
- 2013 yılında, denetim firması EXOVA BM TRADA tarafından verilen “FSC Sertifikası” ve “PEFC Sertifikası”
- 2016 yılında, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının yerine getirildiğini belgeleyen 3TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”
- 2017 yılında, bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğin belgeleyen “ISO/EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”EKOLCUP
Kalite - Güvence
Kalite anlayışı sadece üretimi değil, çalışanları teşvik edecek kurum kültürü yaratabilmeyi de içermektedir.  Haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Bu bilinçle Ekol Ofset, bünyesinde çalışan Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi), 15 kişilik Kalite kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

Sertifikaların kronolojik sırası
- 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite, Sistem Belgesi
- 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi
- 1999 Yılı Ekim ayında, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir.
- 2001uygunluğunu belgeleyen “BRC / IOP Sertifikası”.
- 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services)
- 2013 yılında, TSE tarafından verilen, çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirildiğni belgeleyen “TS-EN-ISO 1401 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,”
- 2013 yılında, denetim firması EXOVA BM TRADA tarafından verilen “FSC Sertifikası” ve “PEFC Sertifikası”
- 2016 yılında, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının yerine getirildiğini belgeleyen 3TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”
- 2017 yılında, bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğin belgeleyen “ISO/EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”EKOLCUP
Kalite - Güvence
Kalite anlayışı sadece üretimi değil, çalışanları teşvik edecek kurum kültürü yaratabilmeyi de içermektedir.  Haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Bu bilinçle Ekol Ofset, bünyesinde çalışan Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi), 15 kişilik Kalite kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

Sertifikaların kronolojik sırası
- 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite, Sistem Belgesi
- 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi
- 1999 Yılı Ekim ayında, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir.
- 2001uygunluğunu belgeleyen “BRC / IOP Sertifikası”.
- 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services)
- 2013 yılında, TSE tarafından verilen, çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirildiğni belgeleyen “TS-EN-ISO 1401 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,”
- 2013 yılında, denetim firması EXOVA BM TRADA tarafından verilen “FSC Sertifikası” ve “PEFC Sertifikası”
- 2016 yılında, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının yerine getirildiğini belgeleyen 3TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”
- 2017 yılında, bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğin belgeleyen “ISO/EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”EKOLCUP
Kalite - Güvence
Kalite anlayışı sadece üretimi değil, çalışanları teşvik edecek kurum kültürü yaratabilmeyi de içermektedir.  Haccp, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Bu bilinçle Ekol Ofset, bünyesinde çalışan Kalite Müdürü, Gıda Kodeksinden sorumlu Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi), 15 kişilik Kalite kontrol ekibi ve diğer pozisyonlardaki personeli ile, yönetim sistemleri çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

Sertifikaların kronolojik sırası
- 1996 yılında, TSE’den “TS-EN-ISO 9001 Kalite, Sistem Belgesi
- 1997 yılında, AIB’den “Gıda Güvenlik ve Hijyen Belgesi
- 1999 Yılı Ekim ayında, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikası’nı ve Üretim Sertifikaları’nı” temin etmiştir.
- 2001uygunluğunu belgeleyen “BRC / IOP Sertifikası”.
- 2002 yılında, ITS (Intertek Testing Services)
- 2013 yılında, TSE tarafından verilen, çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirildiğni belgeleyen “TS-EN-ISO 1401 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,”
- 2013 yılında, denetim firması EXOVA BM TRADA tarafından verilen “FSC Sertifikası” ve “PEFC Sertifikası”
- 2016 yılında, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının yerine getirildiğini belgeleyen 3TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”
- 2017 yılında, bilgi güvenliği hususlarını yerine getirdiğin belgeleyen “ISO/EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”